Zajęcia, które oferujemy w naszym przedszkolu:

 • zabawy fundamentalne,
 • rozwój psycho-fizyczny w oparciu o pedagogikę Marii Montessori,
 • plastyczne zabawy manualne,
 • zabawy sensoryczne zgodnie z pedagogiką Marii Montessorii czyli rozwój zmysłów takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch równowaga,
 • taniec nowoczesny i balet oraz zabawy ruchowe z instrumentami muzycznymi,
 • zabawy i piosenki w języku angielskim prowadzone metodą Helen Doron,
 • zajęcia z języka angielskiego utrwalające słówka oraz poprawną wymowę podczas konwersacji,
 • rozwijanie kreatywności w pracach technicznych,
 • usprawnianie motyryki małej oraz rozwijanie smaków na zajęciach kulinarnych,
 • możliwość rozwijania twórczości teatralnej podczas zajęć teatralnych,
 • dopracowanie swoich technik podczas jazdy na nartach oraz pływania.

W ramach zajęć dodatkowych w środy przewidziane są zajęcia kulinarne ( w oparciu o met. Marii Montessorii).

W poniedziałki w ramach gimnastyki porannej odbywają się zajęcia rytmiczne oraz balet.

W piątki przygotowane są dla dzieci teatrzyki kukiełkowe lub bajki na zmianę co dwa tygodnie.

Dni wyjścia na narty i basen ustalene są przed każdym sezonem.

Plan Dnia:

7:30 – 8:45
- Schodzenie się dzieci.
8:45 – 9:00
- Czynności somoobsługowe przed śniadaniem.
9:00 – 9:20
- Śniadanie.
9:20 – 9:30
- Czynności higieniczne po śniadaniu.
9:30 – 10:00
- Zajęcia z języka angielskiego, zajęcia na rozpoczęcie dnia według tradycyjnego schematu. Powitanie, śpiewanie piosenek w języku angielskim (oraz powtórzenie zrealizowanego wcześniej materiału). Obserwacja pogody, gimnastyka poranna.
10:00 – 10:30
- Zajęcia dydaktyczne prowadzone w oparciu o karty pracy 3,4,5,6-cio latka „Przygoda z uśmiechem" WSiP lub zajęcia dodatkowe.
10:30 – 11:30
- Wyjście na świeże powietrze (zabawy ruchowe i obserwacja przyrody) lub czas wolny.
11:30 - 12:00
- Realizacja programu cd.
12:00 – 12:10
- Czynności samoobsługowe przed obiadem.
12:10 – 12:30
- Obiad.
12:30 – 12:45
- Czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów.
12:45 – 13:15
- Czas na bajkę, rymowanki, wierszowanki.
13:15 – 14:00
- Zabawy w kącikach tematycznych.
14:00 – 14:15
- Czynności samoobsługowe przed podwieczorkiem.
14:15 – 14:45
- Podwieczorek.
14:45 – 15:00
- Czynności higieniczne po podwieczorku.
15:00 – 15:30
- Zabawy w kole, śpiewanie piosenek, angielski przez zabawę lub zajęcia dodatkowe.
15:30 –16:00
- Czas na realizację dodatkowych zajęć wyrównawczych.
16:00- 17:00
- Zabawa dowolna według zainteresowań. Rozchodzenie się dzieci do domów.